re457
نفیسه محمدپور

جشن آسمانی یا خشونت پنهانی

در روزهایی هستیم که عزم جهانی برای مقابله با خشونتی که نیمی از جمعیت جهان به خاطر زن بودن به اشکال مختلف با آن روبه رو هستند، شکل گرفته است. خشونت‌هایی که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. همین‌که زن باشی کافی است که خود را برای مواجه با آن‌ها آماده کنی. در نهمین روز این کارزار جهانی،

آذر ۱۶, ۱۳۹۵
۵۳۹۸۶۱_۵۴۷
بنفشه جمالی
از صفر تا سکو
آذر ۱۵, ۱۳۹۵
۶۰۹۸۴_۳۵۶
مریم رحمانی
harassment
مریم رحمانی
aliemotallebzadeh
images-1
unnamed-1
۱۲

پرونده روز جهانی منع خشونت علیه زنان، این شماره: آزار جنسی در محیط کار

harassment
مریم رحمانی
images-1
logo
کتابچه پیشگیری و کاهش آزار جنسی زنان در محیط کار |
۱۵۱۰۱۸۱۴_۱۰۱۵۴۶۹۷۰۳۹۸۴۳۶۱۰_۸۲۸۲۹۳۱۸_o
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی
sexual-harassment-of-women-in-workplace
آزار جنسی در محیط کار |
mozahemat
نويسنده: كري هنون /برگردان:سیمین فروهر

مدافعان حقوق برابر