inchaharnafar
گزارش نشست «روایت های زنانه از کار» |

زنان، نیروی کار فرعی

بیدارزنی: نشست «روایت های زنانه از کار» یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کارگر توسط گروه بیدارزنی با همکاری  موسسه رحمان در محل این موسسه برگزار شد. در این مراسم مجری ابتدا به وضعیت زنان شاغل در جامعه اشاره کرد و سپس تریبون را به سخنرانان سپرد تا تجاربشان را روایت کنند. سخنران اول این برنامه اکرم احقاقی

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
image
الهام هومین‌فر
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
نفیسه محمدپور
Logo
بنفشه جمالی
health care
گلین سمری/ برگردان: شیوا شریفی زاد

پرونده روز جهانی زن

health care
گلین سمری/ برگردان: شیوا شریفی زاد
۱۰۲۸۱۷۹۶۲۴
مصاحبه با مینا خانی؛ هنرمند و فعال سیاسی چپ | تهیه و تنظیم: نیکزاد زنگنه
۳_۷۴۹۷۲
بیان عزیزی
زنان-مهاجر
فائزه رضازاده
ن-۱
گفت و گو با روژان و هوژان، دو پناهنده عراقی در ایران | تهیه و تنظیم: شمیم شرافت
مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی

پرونده روز جهانی کارگر

inchaharnafar
گزارش نشست «روایت های زنانه از کار» |
زنان، نیروی کار فرعی
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
image
الهام هومین‌فر
kar05-khams
به مناسبت روز جهانی کارگر
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵
Logo
بنفشه جمالی

مصائب زنان پناهجوی سوری

عضویت در خبرنامه