خانه ایماژ روایت کار زنان در گوشه ای از شمال و جنوب ایران

روایت کار زنان در گوشه ای از شمال و جنوب ایران

زارا امجدیان
۰
0
144

تــالــش- ییــلاق چورون

جــنگل نشین تالش- اورما

گیلان- داری آباد

مـاســوله

میناب روستای سرمست

میناب

  • درد مشترک/ سعیده احمدی 

    بیدار زنی: یکی از ویژگی‌های مردسالاری، تقسیم مشاغل به زنانه و مردانه است. به عبارت دیگر مر…